|

Penis Eğriliği

Penis Eğriliği Tedavisi Ameliyatı

peyronie

  Penis eğriliği tedavisi ameliyatı genellikle penisin cinsel ilişkiyi rahatsız edici veya zor hale getirebilecek anormal bir bükülme veya eğriliğe sahip olduğu Peyronie Hastalığı gibi durumları düzeltmek için kullanılır. Bu amaçla kullanılan cerrahi tekniklerden biri de Nesbit Prosedürüdür.

Nesbit Prosedürünün Temel Unsurları:

– Eksizyon veya Dikiş Atma: Ameliyatta ya iç dikişler (sütür) kullanılır ya da penisin dış eğriliğindeki küçük doku bölümleri çıkarılır ve ardından kalan doku kapatılır. Bu, penisin düzeltilmesine yardımcı olur.

Ameliyat Sırasında Sizi Neler Bekliyor?
– Anestezi: Yaklaşık bir saat süren ameliyat sırasında rahat ve ağrısız olmanızı sağlamak için genel anestezi alacaksınız. Çoğu hasta aynı gün evine dönebilir.
– Prosedür: Nesbit tekniği Nesbit tekniği, penisin uzun tarafında kama şeklinde bir kesi oluşturmayı içerir ve bu da onu düzeltmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, bu prosedür penisin bir ila iki inç kısalmasına neden olabilir, daha belirgin eğrilik daha önemli kısalmaya yol açar.
Ameliyat Sonrası İyileşme:
– Hastanede Kalma Süresi: Hastalar genellikle bir gün hastanede kalır ve 7-10 gün içinde bir takip ziyareti için geri dönmeyi bekleyebilirsiniz.
– Şişme ve Morarma: Ameliyattan sonra 1-2 hafta boyunca penis ve skrotumda hafif şişlik ve morarma yaşayabilirsiniz.
– Ameliyat Sonrası Bakım: Ameliyat sonrası yaklaşık altı hafta boyunca yorucu egzersiz ve cinsel aktiviteden kaçınmak çok önemlidir.
– Cinsel Aktiviteye Devam Etme: Genellikle hastalar 4-6 hafta sonra cinsel ilişkiye devam edebilirler. Ameliyat, fizyolojik koşullara benzer şekilde normal boşalma ve orgazma izin verir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Önlemler:
– Nesbit Prosedürü penisi etkili bir şekilde düzeltirken, penis uzunluğunda bir azalmaya neden olabileceğini unutmayın. Bu, ameliyata devam etmeden önce sağlık uzmanınızla iyice tartışmanız gereken bir konudur.
– Potansiyel kısalma konusunda endişe duyanlar veya penis uzunluğunu korumak isteyenler için, Peyronie Hastalığı için Aşamalı Teknik ve plak insizyonu ve greftleme ameliyatı gibi alternatif cerrahi teknikler keşfedilmeye değer olabilir.

Penis Eğriliği Tedavisi Ameliyatı Öncesi:
Herhangi bir cerrahi işlemden önce bazı temel hazırlıkların yapılması gerekir:
– Özellikle diyabet, hipertansiyon veya kalp hastalığı gibi durumlar için ilaç kullanıyorsanız, ilaç kullanımını doktorunuzla görüşün.
– Planlanan ameliyatınızdan kısa bir süre önce herhangi bir ateş, döküntü veya soğuk algınlığı semptomları yaşarsanız, erteleme gerektirebileceğinden doktorunuzu bilgilendirdiğinizden emin olun.
Ameliyat Günü:
Ameliyat gününüzde şunları unutmayın:
– İşlemden en az altı saat önce hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.
– Hastanede ameliyat bölgesinin kapsamlı bir temizliği yapılacaktır.
– Kimliğiniz, sigorta kartınız, ilaçlarınız ve minimum kişisel eşyalarınız gibi temel eşyalarınızı getirin.
Penil Eğrilik Tedavisi Ameliyatı Sırasında:
– Gerekli ilaçlar ve sıvılar için intravenöz bir hat oluşturulacaktır.
– Durumunuza uygun anestezi, ameliyat sırasında ağrısız olmanızı sağlayacaktır.
– Ameliyat steril bir ameliyathanede cerrahınız, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.
Penil Eğrilik Tedavisi Ameliyatından Sonra:
Ameliyatın ardından, önemli ameliyat sonrası bakım şunları içerir:
– Kesi bölgesini temiz ve kuru tutmak.
– Yaklaşık altı hafta boyunca ağır egzersizlerden ve cinsel aktiviteden kaçınmak.
– 7-10 gün içinde doktorunuzla bir takip randevusuna katılmak.

Doktorunuzun ameliyat sonrası talimatlarını dikkatle takip etmek, sorunsuz bir iyileşme ve penis eğriliği tedavisi ameliyatından en iyi sonuçları elde etmek için çok önemlidir. Bireysel deneyimlerin ve iyileşme sürelerinin değişebileceğini unutmayın, bu nedenle süreç boyunca sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurduğunuzdan emin olun.

Peyronie Hastalığı için Plak İnsizyonu ve Greftleme: Uzunluğu Koruyan Bir Prosedür

   Plaque incision and grafting are surgical procedures often used to correct Peyronie’s Disease. Unlike some other techniques, this procedure aims to straighten the penis while preserving its length, making it an attractive option for many patients.

How Plaque Incision and Grafting Works:

Uzunluğun Korunması:Nesbit tekniği gibi kısalmaya neden olabilen prosedürlerin aksine, plak insizyonu ve greftleme penisin mevcut uzunluğunu korumayı amaçlar.
– Greft Kullanımı: Bu prosedür, penisi cerrahi olarak düzelttikten sonra dokularda yeni kolajen oluşumuna yardımcı olan insan yapımı bir greftin, esasen bir yamanın kullanılmasını içerir. Kesilerin penisin uzun tarafında yapıldığı Nesbit prosedüründen farklı olarak, plak insizyonu ve greftleme, penisi düzeltmek için daha kısa tarafta kesiler içerir. Bu kesiler tarafından oluşturulan boşluk greft ile doldurulur.
– Genel Hedef: Bu ameliyatın birincil hedefi, penisi uzunluğunu koruyarak düz bir konuma getirmektir. Penise yapılacak herhangi bir müdahalenin bazı değişikliklere neden olacağını unutmamak gerekir, ancak bu prosedür bu değişiklikleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Ameliyat Sonrası İyileşme:
– Süre: Tam iyileşme tipik olarak yaklaşık altı hafta sürer. Bu süre zarfında cinsel aktivite önerilmez.
– İşe Dönüş: Çoğu hasta birkaç gün içinde işine dönebilir, ancak altı haftalık iyileşme döneminde yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınmak en iyisidir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Önlemler:
– Devam etmeden önce bu ameliyatın tüm potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşmeniz çok önemlidir.
– Bu ameliyat özel bir prosedür olarak kabul edilir ve yüksek başarı oranları ve minimum komplikasyon sağlamak için deneyimli ürologlar tarafından yapılması önerilir.

Ameliyattan Önce:
Ameliyata girmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

İlaçlar: Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı veya KOAH gibi durumlar için aldığınız ilaçları doktorunuzla görüşün. Çoğu durumda, kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan önce kesilmesi gerekecektir.
– Sağlık Durumu: Planlanan ameliyattan kısa bir süre önce ateş, döküntü veya soğuk algınlığı gibi belirtiler yaşarsanız, sağlık uzmanınızı bilgilendirin. Bazı durumlarda ameliyatın ertelenmesi gerekebilir.

Ameliyat Günü:

Ameliyat gününüzde aşağıdakilere dikkat edin:

– Oruç tutmak: Ameliyattan en az altı saat önce hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.
– Kişisel Hijyen: Ameliyattan bir gece önce veya ameliyat sabahı banyo yapmanız tavsiye edilir, ancak ameliyat bölgesindeki saçları evde temizlemekten kaçının.
– Gerekli Eşyalar: Kimliğiniz, sigorta kartınız, ilaçlarınız ve minimal kişisel eşyalarınız gibi eşyaları yanınıza alın.

Ameliyat Sırasında:

Ameliyat günü boyunca:


– Hastaneye yatış: Kimlik doğrulama ve sağlık bilgilerinin toplanması dahil olmak üzere hastaneye yatış prosedürlerinden geçeceksiniz.
– Ameliyat Öncesi Hazırlık: Hastaneye yatış sürecini tamamladıktan sonra ameliyat için hazırlanacaksınız. Buna yaşamsal belirti kontrolleri, cerrahi alanda saç kesimi ve anestezi seçeneklerinin tartışılması dahildir.
– Anestezi: Cerrahi işlem sırasında ağrı hissetmemenizi sağlamak için vakanıza uygun anestezi uygulanacaktır.
– Ameliyat: Prosedür steril bir ameliyathanede cerrahınız, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

Ameliyat Sonrası:

Ameliyattan sonra, bu önemli hususların farkında olmalısınız:
– İnsizyon Bakımı: Ameliyat bölgesi steril bandajlar ve sargılarla kaplanacaktır. Kesi bölgesini doktorunuzun belirttiği şekilde temiz ve kuru tutmak önemlidir.
– Takip: Genellikle ameliyattan 7-10 gün sonra bir takip ziyaretiniz olur. Cinsel ilişkiye genellikle altı hafta sonra devam edilebilir, ancak doktorunuz özel durumlarda bu zaman çizelgesini ayarlayabilir.
– İyileşme: İyileşme süreleri bireyler arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle sorunsuz bir iyileşme süreci ve optimum sonuçlar elde etmek için doktorunuzun ameliyat sonrası 24,25,26 talimatlarına özenle uyun.
Plak insizyonu ve greftlemenin amacı penisi düzeltmek ve uzunluğunu korumak olsa da, her hastanın deneyiminin değişebileceğini ve süreç boyunca sağlık uzmanınızla açık iletişimin çok önemli olduğunu unutmayın.

Penil İmplant ile Penil Eğriliğin Düzeltilmesi: Peyronie Hastalığı için Bir Çözüm

Penil protez ve eğrilik düzeltme ameliyatı, Peyronie Hastalığı ve şiddetli erektil disfonksiyon ile uğraşan ve yine de tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmek isteyen erkekler için uygun bir yaklaşımdır. Bu prosedür, her iki sorunu aynı anda ele almak için bir yol sunar.
Önemli Hususlar:
– Uygunluk: Bu yaklaşım özellikle Peyronie Hastalığı ve erektil fonksiyon bozukluğu olan ve kapsamlı bir çözüm arayan bireyler için uygundur.
– Ek Düzeltmeler: Özel duruma bağlı olarak, cerrah ameliyat sırasında penisi düzeltmek ve ilişkili diğer endişeleri gidermek için ek manevralar gerçekleştirebilir.
Ameliyat Sonrası İyileşme:
– Süre: Tipik olarak hastalar ameliyatı takiben bir gün hastanede kalırlar. Takip randevuları 7-10 gün içinde planlanır.
– Cinsel Aktiviteye Dönüş: Hastaların genellikle altı haftalık bir iyileşme döneminden sonra cinsel ilişkiye devam etmelerine izin verilir.

Önlemler ve Tartışmalar:
– Herhangi bir penis eğriliği düzeltme ameliyatına başlamadan önce sağlık uzmanınızla kapsamlı bir şekilde görüşmeniz çok önemlidir. Potansiyel riskleri ve faydaları anlayın ve prosedür hakkında iyi bilgilendirildiğinizden emin olun.
– Bu ameliyatlar uzmanlık prosedürleri olarak kabul edilir ve minimum komplikasyonla en iyi sonuçları elde etmek için, Avrupa Üroloji Derneği’nin rehberliği doğrultusunda deneyimli ürologlar tarafından yapılması önerilir.

Ameliyattan Önce:
– Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı veya KOAH gibi durumlar için kullanmakta olduğunuz ilaçları doktorunuzla görüşün. Kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan önce kesilmesi gerekebilir, bu nedenle herhangi bir ilaç kullanımını bildirmek çok önemlidir.
– Planlanan ameliyattan kısa bir süre önce ateş, döküntü veya soğuk algınlığı gibi belirtiler yaşarsanız, ameliyatın ertelenmesi gerekebileceğinden sağlık uzmanınızı bilgilendirin.

Ameliyat günü:
– İşlemden en az altı saat önce herhangi bir şey yemekten veya içmekten kaçının.
– Ameliyattan bir gece önce veya ameliyat sabahı banyo yapılması tavsiye edilirken, evde ameliyat bölgesinde saç temizliğinden kaçının.
– Kimliğiniz, sigorta kartınız, ilaçlarınız ve minimum para veya kişisel eşyalarınız gibi temel eşyalarınızı yanınıza alın. Mücevher ve değerli eşyalarınızı evde bırakın.
Ameliyat günü boyunca:
– Kimliğinizin, adresinizin ve iletişim bilgilerinizin doğrulanmasını içeren hastaneye yatış prosedürlerinden geçeceksiniz.
– Yatış işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili servis alanına yönlendirileceksiniz.
– Servis odanızda kan basıncı, nabız ve vücut ısısı gibi hayati belirtileriniz ölçülecektir. Ayrıca saç kesimi yaparak ameliyat alanını hazırlamanız istenebilir.
– Anestezi seçenekleri size açıklanacak ve cerrahınız ve anestezi uzmanınız tarafından uygun görülen anestezi türü için onayınız alınacaktır.
– Tek parça bir ameliyathane önlüğü giymeniz istenecek ve cerrahi işlemden hemen önce tüm giysiler, çıkarılabilir protezler ve takılar çıkarılmalıdır.
– Ameliyat zamanı geldiğinde, bir hemşire ve destek personeli ameliyathaneye kadar size eşlik edecektir.
– Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli ilaçların ve serum tedavilerinin uygulanabilmesi için damar yolu açılacaktır.

– Bir anestezi uzmanı, işlem sırasında rahat ve ağrısız olmanızı sağlamak için durumunuza uygun anesteziyi uygulayacaktır.
– Ameliyat, cerrahınız, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninden oluşan bir ekiple güvenli ve steril bir ameliyathanede gerçekleştirilecektir.

Ameliyattan sonra:
– Ameliyat bölgesi genellikle steril bandajlar ve pansumanlarla kaplanacaktır. Temizliği ve kuruluğu korumak için kesi bölgesinin bakımına ilişkin talimatlar alacaksınız.
– Kesi yerinde şiddetli şişlik, ağrı, kanama veya akıntı olması durumunda doktorunuza danışmanız önemlidir.
– Hastalar genellikle ameliyattan 7-10 gün sonra yara iyileşmesi için bir takip randevusu alırlar. Çoğu hasta altı hafta sonra cinsel ilişkiye devam edebilirken, bu zaman çizelgesi bireysel vakalara göre ayarlanabilir.
Bu cerrahi prosedürler penis eğriliğini ve ilişkili sorunları düzeltmeyi amaçlasa da, her hastanın deneyiminin farklı olabileceğini unutmamak çok önemlidir. Süreç boyunca sağlık uzmanınızla açık iletişim, başarılı bir sonucun anahtarıdır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

İşte Penis Eğriliği hakkında sıkça sorulan sorular

Peyronie hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı, penisin eğrilmesine ve sertleşme sırasında ağrıya neden olan bir durumdur. Genellikle penisin bir tarafında veya altında fibrozis adı verilen plakların oluşmasıyla karakterizedir.

Peyronie hastalığının nedenleri nelerdir?

Peyronie hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, penis travması, tekrarlayan küçük yaralanmalar, genetik faktörler, otoimmün tepkiler ve yaşla ilişkili faktörler gibi birçok faktör etkili olabilir.

Peyronie hastalığının belirtileri nelerdir?

Belirtiler arasında penisin eğrilmesi (genellikle ereksiyon sırasında), penis üzerinde sertlik veya nodüllerin hissedilmesi, ereksiyon sırasında ağrı veya rahatsızlık bulunur.

Peyronie hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmezse Peyronie hastalığı genellikle zamanla kötüleşir ve cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir, ereksiyon bozukluğuna yol açabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir.

Peyronie hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi (örneğin, kalsiyum kanal blokerleri, steroid enjeksiyonları), şok dalga tedavisi, penil protez cerrahisi ve penil eğrilik düzeltme ameliyatı gibi cerrahi seçenekler bulunmaktadır.

Penil protez cerrahisi nedir?

Penil protez cerrahisi, Peyronie hastalığının neden olduğu ciddi eğrilik veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisiz olduğu durumlarda düşünülen bir seçenektir. Bu prosedürde penis içine implant edilen bir cihaz yerleştirilir, bu da istekli ereksiyon sağlar.

Penil protez cerrahisi nasıl işler?

Cerrahi olarak implant edilen penil protezler, penisin içine yerleştirilen esnek veya şişirilebilir silindirlerden oluşur. Bu cihazlar, kullanıcı istediğinde sertleşme sağlamak için elle veya bir pompa aracılığıyla doldurulur.

Penil protez cerrahisi ne kadar sürer?

Penil protez cerrahisi genellikle 1-2 saat sürer, ancak operasyonun karmaşıklığına ve cerrahi eğitime bağlı olarak süre değişebilir. Cerrahi sonrası iyileşme süreci genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir.

Penil protez cerrahisi güvenli midir?

Evet, penil protez cerrahisi genellikle güvenlidir ve deneyimli bir ürolog tarafından yapılırsa riskleri minimize edilebilir. Cerrahi sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikler ve diğer önlemler alınır.

Penil protez cerrahisi kimler için uygundur?

Penil protez cerrahisi, Peyronie hastalığının ciddi eğrilik veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisiz olduğu durumlarda düşünülür. İdeal adaylar genel sağlık durumu iyi olan, cerrahiye uygun olan ve prosedürün sonuçları hakkında gerçekçi beklentilere sahip olan erkeklerdir.

Ayrıca hastalarımıza ücretsiz konsültasyon hizmeti veriyoruz. Aşağıdaki formu doldurarak ya da bizi direkt arayarak bilgi alabilirsiniz.

Tedavi Prosedürü

Penis Eğriliği tedavisi süreci, başarılı bir sonuç elde etmek için birkaç önemli adımdan oluşur. İşte tedavi sürecinin detaylı bir özeti

Estetik ve Plastik Cerrahi

Güzelliğiniz, Bizimle Başlar
Uzman doktorlarımızın önerileri ve tedavilerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşın.
DAHA FAZLA

Sorularınız mı var?

Bize Ulaşın!

Sizi arayalım

Siz bize ulaşın

WhatsApp